การนำเสนอผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย ผลิตโดยการเคลือบชั้นกาววัลคาไนซ์และชั้นเสริมแรงวัลคาไนซ์ หลังจากที่กาวยางในถูกรวมเข้าด้วยกัน ชั้นกาวจะสามารถทำกระบวนการวัลคาไนซ์ให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องใช้ความร้อนเพื่อให้สามารถรวมเข้ากับ สถานที่ซ่อม ผลิตภัณฑ์นี้มีความทนทานต่ออุณหภูมิสูง และไม่ลอกกาว สามารถใช้ได้กับจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับยางในของเรซินธรรมชาติและเรซินสังเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม